Kurz na vysílačku:
Průkaz SRC

Pro bezproblémové zapůjčení jachty (charter), je zapotřebí se v půjčovně lodí prokázat mimo jiné Průkazem radiooperátora.

Většina charterových i majitelských lodí je vybavena VHF lodními radiostanicemi, s tzv. DSC kontrolérem (červené tlačítko). K obsluze takovéto stanice (vysílačky) pak musí být obsluha vybavena průkazem radiooperátora SRC ( Short Range Certificate ).  Tento typ radiostanice není možné  obsluhovat s jiným než SRC průkazem.

Průkaz operátora se vydává na základě zkoušky u ČTÚ (Český telekomunikační úřad ), platí 10 let od prvního vydání, pak je nutné každých 5 let požádat o obnovení.

Vlastníte průkaz OFP?

Věnujte pozornost novému nařízení Českého telekomunkačního úřadu

Majitelé starších OFP průkazů nemohou tento využít pro obsluhu výše uvedených stanic (vysílaček) a je nutno se přeškolit právě na SRC průkaz. Doporučujeme, pokud nechce riskovat, že vám nebude loď při check-in předána. Obecně lze až na výjimky říct, že bez SRC průkazu by nemělo být možné si půjčit loď.

K získání SRC průkazu je potřeba splnit 2 kroky

1. Teoretický kurz
2. Zkouška na ČTÚ

1. Teoretický kurz

Školící středisko Zlín / Ostrava. Zakončeno osvědčením

V této části kurzu probereme veškeré otázky nutné k zvládnutí písemné ale také ústní závěrečné zkoušky. 

Na teoretický kurz navazuje praktická část. Časová náročnost teorie a praxe je dohromady cca 9h a probíhá v jednom dni.

Praktická část kurzu je nedílnou součástí celého kurzu na radiooperátora SCR ve které nacvičují reálné druhy komunikace na skutečných lodních radiostanicích. Během této praxe si každý účastník vyzkouší veškeré možné druhy volání s použitím DSC kontroleru. 

Po úspěšném absolvování praktického výcviku je vydáno oficiální osvědčení, které je nutné doložit k žádosti o závěrečné zkoušce na ČTU.

2. Zkouška na ČTU

Probíhá před komisí ČTU v Praze

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Písemná část trvá 60 minut a jsou zde otázky, které probereme na kurzu. Písemný test je ihned vyhodnocen a pokud jste úspěšný, postupujete do ústní části, která trvá 15 minut. V ústní části jste zkoušeni z běžných komunikačních postupů a používaných výrazů v angličtině i v češtině. Veškeré postupy si vyzkoušíte na kurzu včetně průběhu zkoušky, aby jste byli plně připraveni.

Po složení zkoušky dostanete průkaz SRC přímo na místě hned v daný den.

 

Termíny SRC kurzů

No Events

Po objednání vám zašleme emailem potvrzení rezervace a detailní harmonogram.

Ano, starší typy průkazů již neplatí a pokud nechcete riskovat problémy v marině, je určitě lepší si kurz udělat. Starší typy průkazů stále platí, ale není možné s nimi obsluhovat SRC vysílačku. Pokud bude na lodi starší typ vysílačky, pak můžete použít OFP. Většina lodí však již přešla na nový typ.

Pro majitele OFP průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Podle našeho názoru je velmi vhodné umět ovládat záchranné systémy lodi. Vysílačka s DSC ( červené tlačítko ) je jistě výkonný a potřebný bezpečnostní prvek lodi a odpovědný kapitán by tedy měl tento dokument vlastnit. Vědomosti z tohoto kurzu se vám budou vždy hodit nejen na moři ale SRC průkaz má 10letou platnost také na vnitrostátních vodách při plavbě například na Orlíku.

Majitelům HR kapitánských průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Ano, naše nové školící středisko je v centru Zlína. Zde absolvujete praktický kurz na reálných vysílačkách. Závěrečnou zkoušku je však složit u ČTÚ. Více informací najdete na stránkách ČTÚ.

Osvědčení o praktické zkoušce je podmínkou před absolvováním zkoušek. Nemusíte mít však strach, že do zkoušek vše zapomenete. Skripta i všechna videa s teorií vám zůstanou a můžete si tak informace kdykoli oživit. Důležité je, že budete mít osvědčení o praxi hotové a můžete se přihlásit hned na první vypsané zkoušky a budete mít jistotu, že sezónu stihnete.

  • Kurz absolvujete v nejlépe vybavabeném školícím středisku. Naučíte se tak správně obsluhovat nejmodernější námořní vysílačky a záchranné prvky systému GDMSS.
  • Covid záruka – pokud nebude možné teoretický kurz provézt, nabídneme alternativní termín nebo vrátíme peníze.
  • Mořem a větrem ošlehaní lektoři. Řídíme se heslem „Není to o papírech, ale o tom že se na tebe může posádka v každé situaci spolehnout.“
PDF PŘÍRUČKA ZDARMA

Na moře! Krok za krokem kapitánem

Zorientovat se v celém procesu – jak se stát kapitánem a co vše je pro to udělat je komplikované. Informace na internetu bývají kusé, neakutální a ne vždy pochopitelně napsané. 

Ceny za kurzy jsou vysoké a bez jasných informací je složité se rozhodnout jakým směrem se bez velkých časových investicí za informace vydat.
X
X