Kurz na vysílačku:
Průkaz SRC

Pro bezproblémové zapůjčení jachty (charter), je zapotřebí se v půjčovně lodí prokázat mimo jiné Průkazem radiooperátora.

Většina charterových i majitelských lodí je vybavena VHF lodními radiostanicemi, s tzv. DSC kontrolérem (červené tlačítko). K obsluze takovéto stanice (vysílačky) pak musí být obsluha vybavena průkazem radiooperátora SRC ( Short Range Certificate ).  Tento typ radiostanice není možné  obsluhovat s jiným než SRC průkazem.

Průkaz operátora se vydává na základě zkoušky u ČTÚ (Český telekomunikační úřad ), platí 10 let od prvního vydání, pak je nutné každých 5 let požádat o obnovení.

Vlastníte průkaz OFP?

Věnujte pozornost novému nařízení Českého telekomunkačního úřadu

Majitelé starších OFP průkazů nemohou tento využít pro obsluhu výše uvedených stanic (vysílaček) a je nutno se přeškolit právě na SRC průkaz. Doporučujeme, pokud nechce riskovat, že vám nebude loď při check-in předána. Obecně lze až na výjimky říct, že bez SRC průkazu by nemělo být možné si půjčit loď.

Pro majitele starších OFP průkazů, nabízíme slevu ve výši 10 procent z ceny kurzu. Sleva bude poskytnuta ve formuláři objednávky a je nutno OFP doklad předložit před kurzem pro kontrolu.

K získání SRC průkazu je potřeba splnit 4 kroky

1. Teoretický kurz
2. Praktická zkouška
3. Zkouška na ČTÚ
4. Žádost o vydání průkazu

1. Teoretický kurz

Školící středisko Zlín / Ostrava / Online

V této části kurzu probereme veškeré otázky nutné k zvládnutí písemné ale také ústní závěrečné zkoušky. 

Na teoretický kurz navazuje praktická část. Časová náročnost teorie a praxe je dohromady cca 9h a probíhá v jednom dnu.

2. Praktický kurz

Školící středisko Zlín / Ostrava. Zakončeno osvědčením

Praktická část kurzu je nedílnou součástí celého kurzu na radiooperátora SCR ve které nacvičují reálné druhy komunikace na skutečných lodních radiostanicích. Během této praxe si každý účastník vyzkouší veškeré možné druhy volání s použitím DSC kontroleru. 

Po úspěšném absolvování praktického výcviku je vydáno oficiální osvědčení, které je nutné doložit k žádosti o závěrečné zkoušce na ČTU.

3. Zkouška na ČTU

Probíhá před komisí ČTU v Praze, ve Zlíně nebo v Ostravě

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Písemná část trvá 60 minut a jsou zde otázky, které probereme na kurzu. Písemný test je ihned vyhodnocen a pokud jste úspěšný, postupujete do ústní části, která trvá 15 minut. V ústní části jste zkoušeni z běžných komunikačních postupů a používaných výrazů v angličtině i v češtině. Veškeré postupy si vyzkoušíte na kurzu včetně průběhu zkoušky, aby jste byli plně připraveni.

Pokud si před zkouškou nebudete jisti, nabízíme možnost poslední záchrany formou doškolení před zkouškou. Termín je vždy den/dva před zkouškou. Po dohodě můžeme závěrečnou zkoušku před komisaři ČTU, realizovat v našich moderních prostorách ve Zlíně nebo Ostravě. 

Pokud je závěrečná zkouška  v Praze, organizujeme dopravu kurzantů našimi vozy na místo konání. Všechny podrobnosti společně dohodneme na teoretickém kurzu.

4. Žádost o vydání průkazu

Probíhá před komisí ČTU v Praze, ve Zlíně nebo v Ostravě

Pomůžeme vám s kompletací a správností všech žádostí a příloh včetně odeslání na příslušné instituce. Zařídíme vše potřebné pro získání potřebných dokumentů a zajistíme návštěvu u certifikovaného lékaře. 

Veškeré podrobnosti podrobnosti projdeme na kurzu a bude jen na vašem rozhodnutí si vše zajistit po svém nebo to nechat na nás. 

Termíny SRC kurzů

No Events

Po objednání vám zašleme emailem potvrzení rezervace a detailní harmonogram.

Ano. Nabízíme proto jediný on-line video kurz teorie V Česku. Účastníci obdrží videa s vysvětlenou teorií a skripta, která s nimi jdou ruku v ruce. Pro vyřízení SRC průkazu je nutné obdržet i Osvědčení o Praktické zkoušce. Toto osvědčení obdržíte po absolvování praktické části, která proběhne v omezeném počtu účastníku ve Zlíně. Osvědčení o praxi je nezbytná část žádosti o zkoušku u ČTÚ.§

Abychom vyhověli požadavkům usnesení Vlády ČR a zamezili šíření koronaviru v co největší míře, zavedli jsme tyto opatření:

  • Povinnost nosit respirátor ve všech prostorách školy i během kurzu.
  • Online teoretická příprava formou videa
  • Omezený kontakt s ostatními lidmi pouze na nejnutnější situace.
  • Zákaz zdržování se v prostorách střediska academie – pokud není nevyhnutně nutné.
  • Dodržování zásadních hygienických standardů

Každému účastníkovi vystavíme potvrzení, že je studentem naší jachtařské academie. Tudíž je účastníkem vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, směřující k získání profesní kvalifikace a spadá mezi výjimky vyplývající z usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021.

Toto vytištěné potvrzení společně s vytištěným čestným prohlášením (vždy zasíláme ve wordu k vyplnění, stačí jen změnit datum  prohlášení vždy k danému dni školení) je účastník povinen mít u sebe při cestě.

Dojde-li k případné kontrole, prokáže se dotyčný vytištěnými dokumenty a cesta mu bude umožněna.

Ano, starší typy průkazů již neplatí a pokud nechcete riskovat problémy v marině, je určitě lepší si kurz udělat. Starší typy průkazů stále platí, ale není možné s nimi obsluhovat SRC vysílačku. Pokud bude na lodi starší typ vysílačky, pak můžete použít OFP. Většina lodí však již přešla na nový typ.

Pro majitele OFP průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Podle našeho názoru je velmi vhodné umět ovládat záchranné systémy lodi. Vysílačka s DSC ( červené tlačítko ) je jistě výkonný a potřebný bezpečnostní prvek lodi a odpovědný kapitán by tedy měl tento dokument vlastnit. Vědomosti z tohoto kurzu se vám budou vždy hodit nejen na moři ale SRC průkaz má 10letou platnost také na vnitrostátních vodách při plavbě například na Orlíku.

Majitelům HR kapitánských průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Ano, naše nové školící středisko je v centru Zlína. Zde absolvujete praktický kurz na reálných vysílačkách. Závěrečnou zkoušku je však složit u ČTÚ. Více informací najdete na stránkách ČTÚ.

Osvědčení o praktické zkoušce je podmínkou před absolvováním zkoušek. Nemusíte mít však strach, že do zkoušek vše zapomenete. Skripta i všechna videa s teorií vám zůstanou a můžete si tak informace kdykoli oživit. Důležité je, že budete mít osvědčení o praxi hotové a můžete se přihlásit hned na první vypsané zkoušky a budete mít jistotu, že sezónu stihnete.

  • Jako jediní nabízíme kurz teorie online. Díky tomu ušetříte čas a navíc budete jako první připraveni na zkoušky a v létě tak můžete bez problémů vyplout.
  • Covid záruka – pokud nebude možné teoretický kurz provézt, nabídneme alternativní termín nebo vrátíme peníze.
  • Mořem a větrem ošlehaní lektoři. Řídíme se heslem „Není to o papírech, ale o tom že se na tebe může posádka v každé situaci spolehnout.“

V objednávce použijete kód SRC10, který tuto slevu odečte.

Na praktickém kurzu se jen gentlemansky prokážete starším typem průkazu.

PDF PŘÍRUČKA ZDARMA

Na moře! Krok za krokem kapitánem

Zorientovat se v celém procesu – jak se stát kapitánem a co vše je pro to udělat je komplikované. Informace na internetu bývají kusé, neakutální a ne vždy pochopitelně napsané. 

Ceny za kurzy jsou vysoké a bez jasných informací je složité se rozhodnout jakým směrem se bez velkých časových investicí za informace vydat.
X
X