Pozor na nové
SRC průkazy

Otevřete šuplík a vyndejte svůj průkaz. Obsahuje stejné náležitosti (SRC) jako a obrázku? Pokud ano, pak je vše v pořádku. Průkaz zase vraťte do šuplíku a v klidu plánujte první plavbu.

Majitelé starších průkazů (OFN, OFP nebo VFN) u nás získají slevu 10 % na Kurz SRC

Většina charterových i majitelských lodí je již vybavena VHF lodními radiostanicemi s tzv. DSC kontrolérem (červené tlačítko).  

K obsluze takovéto vysílačky pak musí být obsluha vybavena průkazem radiooperátora SRC ( Short Range Certificate ). Tento typ radiostanice není možné obsluhovat s jiným než SRC průkazem.

Obecně lze říct, že bez SRC průkazu by nemělo být možné si půjčit loď. (až na výjimky, viz níže)

Starší OFN, OFP nebo VFN průkaz už bohužel nestačí a je třeba si pořídit nejkomplexnější SRC průkaz, který vás jako jediný opravňuje k obsluze všech lodí charteru. Navíc je platný i pro vnitrozemské plavby.

Vyhněte se zbytečným starostem a vyřiďte si SRC průkaz ještě před sezónou 2021, ať máte v létě klid.

Nabízíme COVID bezpečnou možnost doškolení na SRC průkaz před sezónou 2021

K získání SRC průkazu je potřeba splnit 4 kroky

1. Teoretický kurz
2. Praktická zkouška
3. Zkouška na ČTÚ
4. Žádost o vydání průkazu

1. Teoretický kurz

Online

V této části kurzu probereme veškeré otázky nutné k zvládnutí písemné ale také ústní závěrečné zkoušky. 

Na teoretický kurz navazuje praktická část. Časová náročnost teorie a praxe je dohromady cca 9h.

2. Praktický kurz

Školící středisko Zlín, zakončeno osvědčením

Praktická část kurzu je nedílnou součástí celého kurzu na radiooperátora SCR ve které nacvičují reálné druhy komunikace na skutečných lodních radiostanicích v malých skupinkách. Během této praxe si každý účastník vyzkouší veškeré možné druhy volání s použitím DSC kontroleru. 

Po úspěšném absolvování praktického výcviku je vydáno oficiální osvědčení, které je nutné doložit k žádosti o závěrečné zkoušce na ČTU.

3. Zkouška na ČTU

Probíhá před komisí ČTU v Praze, ve Zlíně nebo v Ostravě

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Písemná část trvá 60 minut a jsou zde otázky, které probereme na kurzu. Písemný test je ihned vyhodnocen a pokud jste úspěšný, postupujete do ústní části, která trvá 15 minut. V ústní části jste zkoušeni z běžných komunikačních postupů a používaných výrazů v angličtině i v češtině. Veškeré postupy si vyzkoušíte na kurzu včetně průběhu zkoušky, aby jste byli plně připraveni.

Pokud si před zkouškou nebudete jisti, nabízíme možnost poslední záchrany formou doškolení před zkouškou. Termín je vždy den/dva před zkouškou. Po dohodě můžeme závěrečnou zkoušku před komisaři ČTU, realizovat v našich moderních prostorách ve Zlíně nebo Ostravě. 

Pokud je závěrečná zkouška  v Praze, organizujeme dopravu kurzantů našimi vozy na místo konání. Všechny podrobnosti společně dohodneme na teoretickém kurzu.

4. Žádost o vydání průkazu

Dodání dokumentů na ČTÚ a získání průkazu

Pomůžeme vám s kompletací a správností všech žádostí a příloh včetně odeslání na příslušné instituce. Zařídíme vše potřebné pro získání potřebných dokumentů.

Veškeré podrobnosti podrobnosti projdeme na kurzu a bude jen na vašem rozhodnutí si vše zajistit po svém nebo to nechat na nás. 

Termíny SRC kurzů

25února22:0019:00Kurz Průkaz radiooperátora SRC22:00 - 19:00 ZLÍNCena:4 500 Kč :Přihlásit se na kurz

Obsah kurzu

1. Video teoretická část –  po objednání kurzu vám zašleme odkaz a heslo na teoretický video kurz (lektor Kateřina Staňková – certifikovaný RYA instruktorka) a skripta v PDF.

2. Praktická část – probíhá ve zvolený termín v malých skupinkách na radiostanicích ve Zlíně (za dodržení COVID opatření). Vyzkoušíte si veškerou práci s reálnou stanicí s DSC tlačítkem. Po absolvování praxe získáte osvědčení, které je nezbytné jako součást žádosti o zkoušku před ČTU.

3. Po kurzu jste připraveni na zkoušku před ČTU 

Výhody

– Budete první připravení a s doklady pro přihlášení se ke zkouškám a jistotou vyplutí v létě bez problémů
– Možnost pustit si videokurz opakovaně
– Ušetřený čas na teorii
– Covid záruka – nebude praktický kurz? Nabízíme náhradní termín nebo vracíme plnou částku
– Budete první připravení a s doklady pro přihlášení se ke zkouškám a jistotou vyplutí v létě bez problémů
– Praktický kurz ve Zlíně

Po objednání vám s předstihem zašleme přesný harmonogram a seznam pomůcek, které si vzít sebou.


Instruktorka:
Kateřina Staňková
Certifikovaná RYA instruktorka

Nejčastější otázky

Ano. Nabízíme proto jediný on-line video kurz teorie V Česku. Účastníci obdrží videa s vysvětlenou teorií a skripta, která s nimi jdou ruku v ruce. Pro vyřízení SRC průkazu je nutné obdržet i Osvědčení o Praktické zkoušce. Toto osvědčení obdržíte po absolvování praktické části, která proběhne v omezeném počtu účastníku ve Zlíně. Osvědčení o praxi je nezbytná část žádosti o zkoušku u ČTÚ.§

Abychom vyhověli požadavkům usnesení Vlády ČR a zamezili šíření koronaviru v co největší míře, zavedli jsme tyto opatření:

  • Povinnost nosit respirátor ve všech prostorách školy i během kurzu.
  • Online teoretická příprava formou videa
  • Omezený kontakt s ostatními lidmi pouze na nejnutnější situace.
  • Zákaz zdržování se v prostorách střediska academie – pokud není nevyhnutně nutné.
  • Dodržování zásadních hygienických standardů

Každému účastníkovi vystavíme potvrzení, že je studentem naší jachtařské academie. Tudíž je účastníkem vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, směřující k získání profesní kvalifikace a spadá mezi výjimky vyplývající z usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021.

Toto vytištěné potvrzení společně s vytištěným čestným prohlášením (vždy zasíláme ve wordu k vyplnění, stačí jen změnit datum  prohlášení vždy k danému dni školení) je účastník povinen mít u sebe při cestě.

Dojde-li k případné kontrole, prokáže se dotyčný vytištěnými dokumenty a cesta mu bude umožněna.

Ano, starší typy průkazů již neplatí a pokud nechcete riskovat problémy v marině, je určitě lepší si kurz udělat. Starší typy průkazů stále platí, ale není možné s nimi obsluhovat SRC vysílačku. Pokud bude na lodi starší typ vysílačky, pak můžete použít OFP. Většina lodí však již přešla na nový typ.

Pro majitele OFP průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Podle našeho názoru je velmi vhodné umět ovládat záchranné systémy lodi. Vysílačka s DSC ( červené tlačítko ) je jistě výkonný a potřebný bezpečnostní prvek lodi a odpovědný kapitán by tedy měl tento dokument vlastnit. Vědomosti z tohoto kurzu se vám budou vždy hodit nejen na moři ale SRC průkaz má 10letou platnost také na vnitrostátních vodách při plavbě například na Orlíku.

Majitelům HR kapitánských průkazů nabízíme slevu 10 % z ceny kurzu.

Ano, naše nové školící středisko je v centru Zlína. Zde absolvujete praktický kurz na reálných vysílačkách. Závěrečnou zkoušku je však složit u ČTÚ. Více informací najdete na stránkách ČTÚ.

Osvědčení o praktické zkoušce je podmínkou před absolvováním zkoušek. Nemusíte mít však strach, že do zkoušek vše zapomenete. Skripta i všechna videa s teorií vám zůstanou a můžete si tak informace kdykoli oživit. Důležité je, že budete mít osvědčení o praxi hotové a můžete se přihlásit hned na první vypsané zkoušky a budete mít jistotu, že sezónu stihnete.

  • Jako jediní nabízíme kurz teorie online. Díky tomu ušetříte čas a navíc budete jako první připraveni na zkoušky a v létě tak můžete bez problémů vyplout.
  • Covid záruka – pokud nebude možné teoretický kurz provézt, nabídneme alternativní termín nebo vrátíme peníze.
  • Mořem a větrem ošlehaní lektoři. Řídíme se heslem „Není to o papírech, ale o tom že se na tebe může posádka v každé situaci spolehnout.“

V objednávce použijete kód SRC10, který tuto slevu odečte.

Na praktickém kurzu se jen gentlemansky prokážete starším typem průkazu.

Cílem Yachters Academy je zprostředkovat dostatečnou praxi a teoretické znalosti pro bezpečné vedení námořní jachty. Jak se říká mezi námořníky: 
“není to o papírech, ale o tom že se na tebe může posádka v každé situaci spolehnout.”

Tomáš Martínek

ŠKOLITEL A KAPITÁN

Přeškolte se na SRC průkaz se slevou 10 %

X
X